Eco-Port

Nối tiếp mục tiêu tiến tới Cảng sinh thái (Eco-port) trong tương lai gần, ngày 27 tháng 06 năm 2023, Cảng Quốc tế Gemadept Dung Quất đã được Viện tiêu chuẩn Anh - BSI cấp Xác thực kết quả kiểm kê và báo cáo phát thải khí nhà kính (KNK) theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14064-1:2018.

Cảng Gemadept Dung Quất sau quá trình nỗ lực triển khai đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Tiêu chuẩn, vượt qua các cuộc đánh giá nghiêm ngặt để đạt được xác thực kết quả này bởi BSI, một tổ chức đánh giá độc lập uy tín hàng đầu thế giới.

Việc kiểm kê và báo cáo phát thải KNK là một bước đi quan trọng trong hành trình của Cảng hướng tới mục tiêu cắt giảm và loại bỏ KNK, xây dựng Cảng sinh thái điển hình tại khu vực, đồng thời góp phần thực hiện các cam kết của Chính phủ tại COP26 về việc đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt nam.

Xác thực kết quả kiểm kê và báo cáo phát thải KNK thực hiện bởi BSI thể hiện số liệu phát thải KNK của Cảng trong khoảng thời gian từ 01/01/2022 – 31/12/2022.  

Cảng Gemadept Dung Quất tiếp tục kiên định với mục tiêu xây dựng Cảng sinh thái đầu tiên tại khu vực Miền Trung, góp phần nâng cao ý thức của các doanh nghiệp và cộng đồng về bảo vệ môi trường.