Lịch sử hình thành

        

 1. Khởi công Thành lập cảng Gemadept Dung Quất

  Năm2006
  2006
 2. Xây dựng Cảng Gemadept Dung Quất

  Năm2007
  2007
 3. Cảng đi vào hoạt động- đón tàu đầu tiên M.V TIANXIN

  Năm2008
  2008
 4. Xây dựng văn phòng làm việc và nhà ở tập thể cho CBNV

  Năm2009
  2009
 5. Khai trương tuyến Vận tải container chuyên tuyến tại Cảng Gemadept Dung Quất

  Năm2010
  2010
 6. Thử nghiệm tiếp nhận thế hệ tàu 50,000 DWT cập cảng làm hàng

  Năm2011
  2011
 7. Đầu tư và đưa hệ thống Băng tải công nghệ Nhật Bản vào hoạt động

  Năm2012
  2012
 8. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt kỷ lục , 1,6 triệu tấn

  Năm2013
  2013
 9. Tiếp nhận thế hệ tàu dưới 70,000 DWT và hoàn thiện đầu tư nâng cấp cầu cảng

  Năm2014
  2014
 10. Tiếp nhận thế hệ tàu trên 70,000 DWT và đầu tư hệ thống BT số 02

  Năm2015
  2015
 11. Đạt giải thưởng “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Quảng ngãi lần thứ V

  Năm2016
  2016
 12. Đồng bộ hóa trang thiết bị và tiếp nhận khai thác tàu Batavia 70.000 DWT

  Năm2017
  2017
 13. Vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng cho dự án Hòa Phát Dung Quất

  Năm2018
  2018
 14. Tiếp tục đầu tư kho & nhà xưởng và đưa HT BT số 03 vào hoạt động

  Năm2019
  2019
 15. Đạt chứng nhận ISO về hệ thống quản lý môi trường – ATLD & SKNN

  Năm2020
  2020
 16. Đạt danh hiệu tập thể xuất sắc năm 2021

  Năm2021
  2021
 17. Thực hiện Kiểm kê & báo cáo phát thải KNK theo ISO 1406; Xây dựng theo TC TCCS 02:2022 CHHVN và TC QT về Trách nhiệm xã hội SA 8000

  Năm2022
  2022