Trở thành Cảng biển sinh thái hình mẫu, là đơn vị có sức cạnh tranh cao nhất tại Miền Trung thông qua chất lượng dịch vụ vượt trội và công nghệ khai thác hiện đại

2006
Thành lập cảng Dung Quất
70000 DWT
Tiếp nhận tàu lớn nhất
145 m
Chiều dài cầu tàu
6.3 ha
Diện tích bãi hàng rời
-12 m
Độ sâu trước bến
2000000 Tấn/Năm
Công suất
11 ha
Diện tích

Mạng lưới cảng Dung Quất

Tin Tức - thông báo