Dịch vụ khác

Bên cạnh vai trò là 1 đại lý thông quan, Gemadept Dung Quất còn có đội chuyên viên môi giới hải quan giàu kinh nghiệm trong ngành nhằm đảm bảo cung cấp cho khách hàng những giải pháp tốt nhất trong việc thông quan hàng hóa.

Các dịch vụ của Gemadept Dung Quất

Các dịch vụ giá trị gia tăng

  • Thông quan hàng nhập khẩu / xuất khẩu
  • Áp thuế nhập khẩu cho những tài sản cố định
  • Thuế nhập khẩu / Hoàn thuế VAT
  • Tư vấn luật hải quan
  • Giám sát môi giới hải quan tại nhà máy
  • Kiểm tra chứng từ

 

Ngoài ra, Gemadept Dung Quất còn cung cấp những dịch vụ khác như:

  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường biển