Khai thác cảng

Khai thác cảng là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Gemadept Dung Quất. Hiện nay, Gemadept Dung Quất là cảng nước sâu có khả năng đón tàu tải trọng 70,000 DWT cập cảng. Cơ sở vật chất, hạ tầng và các thiết bị làm hàng luôn được chú trọng đầu tư, nâng cấp liên tục để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và hàng hóa ngày càng tăng của thị trường.

Các dịch vụ khai thác cảng chính:

  •  Dịch vụ xếp dỡ hàng container, hàng rời, hàng thiết bị…
  •  Dịch vụ cho thuê kho, bãi theo tấn/tháng, tấn/ngày, container/ngày, thuê trọn kho,…
  •  Dịch vụ đóng gói, chằng buộc, kiểm đếm, cân hàng
  •  Dịch vụ tàu lai: 500HP, 980HP, 2800HP, 4000HP,…