Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị
Cơ sở hạ tầng 

Khả năng tiếp nhận: 70.000 DWT

Độ sâu vùng quay trở tàu: 12 m

Nhà kho: 875 m

Chiều dài cầu cảng: 145 m

Bán kính vùng quay tàu: 360 m

Bãi chứa hàng: 6,3 ha

Phao nổi (200 tấn, 60 tấn): 4 cái

Chiều rộng cầu cảng: 33,5 m

Hệ thống cọc bích: 8 cái

Độ sâu trước bến: 12 m

Diện tích cảng: 11 ha

Hệ thống đệm va: 14 cái

Trang thiết bị chính 

Cẩu Liebherr đa năng (SWL: 40 tấn): 2 cái

Hệ thống băng tải công nghệ Nhật Bản 10.000 tấn: 3 cái

Xe nâng 3,5 tấn - 28 tấn: 6 cái

Xe nâng rỗng/có hàng: 4 cái

Romooc chuyên dụng Extendable: 2 cái

Xe đầu kéo và romooc: 10 cái

Trạm cân 80 tấn: 1 cái

Phễu 50 Cbm: 2 cái

Gầu ngoạm: 2 cái

Ngáng Container 20’/40’: 3 cái