Hệ sinh thái

Hệ sinh thái cây xanh tại Cảng Gemadept Dung Quất khá đa dạng. Trên toàn cảng:  thảm cỏ chiếm 20% tổng diện tích, gần nghìn cây xanh che phủ xen kẽ khắp nơi góp phần không nhỏ trong việc cải thiện môi trường sống, cân bằng sinh thái, tạo mỹ quan môi trường và phân luồng kiểm soát giao thông trong khu vực Cảng.   

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phát triển cây xanh cũng như nâng cao số lượng, chất lượng hệ thống cây xanh trên toàn khu vực Cảng, Ban lãnh đạo công ty đã xây dựng kế hoạch 5 năm về quản lý phát triển cây xanh (giai đoạn 2021 - 2025):

  • Quy hoạch nhiều khu vực trồng thêm nhiều cây xanh, mảng cỏ.
  • Lựa chọn kỹ các loại cây phát triển phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu tại Cảng.
  • Nâng cao ý thức của CBCNV, ý thức của cộng đồng cùng tham gia bảo vệ môi trường.