Giới thiệu Eco-port

Cảng sinh thái (Ecoport) là mô hình cân bằng giữa sự biến động môi trường và nhu cầu phát triển kinh tế, và đang là xu hướng chiến lược trong sự phát triển cảng biển trên thế giới.

Trên thế giới, mô hình “Cảng sinh thái” không còn xa lạ. Đó là cảng khai thác tập trung phát triển dựa trên tiêu chí về tăng trưởng kinh tế xanh theo một kế hoạch dài hạn, đáp ứng được những nhu cầu hiện tại và tương lai. Hiện có nhiều cảng của châu Âu đã gia nhập Hội Cảng sinh thái (EcoPorts) và được cấp giấy chứng nhận “EcoPort” hợp lệ. Còn ở Mỹ, Long Beach là một trong các cảng tiên phong trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa và bảo vệ môi trường trên thế giới.

Tại Việt nam năm 2018, Cảng Cát Lái thuộc Tân Cảng Sài Gòn là đơn vị đầu tiên được bình chọn đạt Giải thưởng Cảng Xanh của APEC vì đã đạt các tiêu chí của Chương trình Hệ thống Cảng Xanh (GPAS).

Đối với Cảng Gemadept Dung Quất, Ban lãnh đạo công ty đã xác định phải xây dựng cảng Gemadept Dung Quất là  “Cảng sinh thái” trong tương lai. Gemadept Dung Quất đang đã xây dựng  thành công một loạt tiêu chí “xanh”:

  • Kiểm soát về khói, bụi và giảm tiếng ồn
  • Xây dựng kế hoạch quản lý nguồn nước tổng thể tại cảng
  • Ứng dụng khoa học kỹ thuật để xác định mẫu nước dằn tàu
  • Xây dựng hệ thống phân loại và quản lý rác thải đúng theo quy định
  • Tiết kiệm năng lượng
  • Tăng cường  nhiều mảng cỏ, cây xanh xung quanh khu vực cảng cũng như sử dụng các năng lượng xanh

Ngày 20/12/2019, Cảng quốc tế Gemadept Dung Quất đã chính thức được Tổng cục đo lường chất lượng – Trung tâm chứng nhận Quacert cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001-2018 và Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO14001:2015.

Năm 2023, thực hiện cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 theo chính phủ cam kết, tập đoàn Gemadept cũng như Cảng Gemadept Dung Quất đã Kiểm kê & báo cáo phát thải KNK theo ISO 14064 và xây dựng tiêu chuẩn Cảng xanh theo TCCS 02:2022/CHHVN và Tiêu chuẩn quốc tế về Trách nhiệm xã hội SA 800. 

Gemadept Dung Quất quyết tâm hướng tới: "Cảng sinh thái - giá trị cho ngày mai"