Sứ mệnh - Tầm nhìn của Gemadept

Mục tiêu phát triển của Cảng Dung Quất: 

Trở thành Cảng biển sinh thái hình mẫu, là đơn vị có sức cạnh tranh cao nhất tại Miền Trung thông qua chất lượng

dịch vụ vượt trội và công nghệ khai thác hiện đại